Overvældende, ætsende grum, men også

fortvivlende smuk og aktuel forestilling

- gik nærmest lammet ud på gaden.


Marianne Bech, tidligere direktør:   

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, ROSKILDE

Idé, video og iscenesættelse: Steen & Hejlesen / Musik: Olivier Messiaen / Organist:  Lars Sømod  / Performance:  Lisbeth Sonne, Willie Flindt

Video-installation, performance og koncert i et rum til fordybelse og overvejelser omkring det onde.

Naziismens anti-jødiske ideologi konvergerede med en europæisk udbredt antisemitisme som for mange protestanter var forankret i en traditionel fortolkning af de kristne religiøse skrifter.

Overvældende, ætsende grum, men også fortvivlende smuk og aktuel  forestilling -  gik nærmest lammet ud på gaden.

Marianne Bech, tidligere direktør:   

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST, ROSKILDE

MEDITATION OVER DET ONDE / VOR FRELSERS KIRKE  2016

 VIDEO SAMPLEShttps://vimeo.com/146362691

RETROSPEKTIV

 PRESSEFOTOpresse.html
 STEEN & HEJLESENSTEEN%26HEJLESEN.html
SE  VIDEO SAMPLEhttps://vimeo.com/170997477
TIL FORSIDESteen_Hejlesen.html

Meditation over det onde er støttet af:  Vor Frelsers Kirke, Himmelse Dage -festival og Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.