FOTO Michael Reuss

STØTTET AF

Statens Kunstfond:

Projektstøtteudvalg for Scenekunst

Konsul georg Jorcks og Hustru Emma Jorcks Fond

Vor Frelsers Kirkes Aktivitetsudvalg

Christianshavns Lokaludvalg

Toyotafonden

IDE: Steen & Hejlesen i samarbejde med Lars Søemod


MUSIK: Olivier Messiaen, Thomá´s de Victoria, Avro Pârt


VIDEO OG ISCENESÆTTELSE: Steen & Hejlesen


ORGEL: Lars Sømod


DUKKE: Thomas Hejlesen


SCENOGRAF-ASSISTENT: Anna Møller Kjeldgaard


SPØGELSER: 3. klasse Døtreskolen


SØRGEKOR: Vor Frelsers Kantori


DUKKEFØRER: Birger Bovin


DØDE: Kristian Hverring. Lisbeth Sonne. Gerd Schottlânder


ALLE DØDES DAG

  1. -VI VED DET GODT. VI SKAL DØ. OG ALLE DEM VI ELSKER, SKAL DØ - VORES LIV SLUTTER...Af alle erfaringer er ingen mere almen end døden, alligevel er døden ikke en integreret del af vores

liv. Med Alle dødes dag tager Steen & Hejlesen afsæt i genren og begrebet Memento mori der betyder “husk du skal dø” og lader vores dødelighed være omdrejningspunkt for levende billedtableauer, video-illuminationer og koncert for orgel og kor. 


25 børn, - en dukkefører, en marionet og et stilleben med skelet - medvirker i en både urovækkende og bevægende iscenesættelse, som rækker videre end påmindelsen om livet korthed ved at skabe rum til fordybelse i tanker om døden og åbne muligheder for at favne vores dødelighed.

FOTO Michael Reuss

FOTO Michael Reuss

FOTO Michael Reuss

 VIDEO SAMPLESVIDEO_SAMPLE_MESSIAEN.html

RETROSPEKTIV

 PRESSEFOTOpresse.html
 STEEN & HEJLESENSTEEN%26HEJLESEN.html
TIL FORSIDESteen_Hejlesen.html